Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH RENDAH IBN KHALDUN
Lot 4012, Lorong Haji Said, Batu 7, Jalan Kebun,
42450 Klang, Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA. Telefax: 603-3216903
Email: khaldun@hotmail.com
 
 
VERSI BAHASA MELAYU
ENGLISH VERSION
 
Halaman WEB ini diibangunkan pada 1hb Jan 1999 dan telah
dikemaskinikan kali terakhir pada 8hb Januari 1999
 Sumbangan daripada:  ABM Desktop Publication